Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: KURS INTRODUKTION TILL PROJEKTHANTERING, 1 dag
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

5/26/2016
When: Torsdag 26 maj
9:00 AM - 16.30 PM
Where: Centralt i Stockholm, meddelas senare
Sweden
Contact: Valentino Berti, IAMCP / Lotta Båth, Visuell Planering
0703-541656 / (Lotta 0768708988)


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

KURS INTRODUKTION TILL PROJEKTHANTERING, 1 dag

 

IAMCP inbjuder till en endagars-kurs i projekthantering som hålls av Visuell Planering som är medlemmar i IAMCP och specialister på projektledning i allmänhet och MSproject i synnerhet.

 Då vi vet att frånvaro från debiterbar tid kostar arbetsgivaren mer än själva kursen så har vi valt att superkomprimera en projektkurs till EN dag men med möjlighet till uppföljning via webben i 30 dagar efter kursen.

 

Varför gå denna kurs?

Många medarbetare deltar i olika typer av projektleveranser i olika roller samtidigt som det blir vanligare och vanligare att vi arbetar i projekt över organisationsgränser.

Med en effektiv introduktionsdag till projekthantering vill vi ge dig redskap och tekniker som gör alla till en bättre projektmedborgare.

 

Kursmål:

Ge grundkunskaper om vad ett projekt är, hur det organiseras och genomförs.
Ge insikt av vad som krävs av de olika rollerna i ett projekt.
Ge en översikt kring ett projekts födelse, liv och pensionering.
Leveransorienterat projektarbete: Leveranstid, omfattning, resurs, budget, kvalitet och risk

Ge praktiska färdigheter i två vanliga och återkommande arbetsrutiner i projekt: Statusrapportering, ändringshantering.

  

Målgrupp & Förkunskaper
Inga direkta förkunskaper krävs men det är önskvärt om deltagaren har haft viss bekantskap med ett projekt, stort eller litet, internt eller externt spelar mindre roll. Vi tror denna kurs passar extra bra för t.ex. säljare som säljer IT-tjänster, on premise eller i molnet eller annan personal som kommer att ingå i ett projekt med ett visst operativt ansvar.

 

Utrustning:

Tag med egen dator med internetuppkoppling.

 

Kursdokumentation:

Wenells projektmodell – du registrerar dig själv före eller under kursen.

Efter kursen får du tillgång till vår webbsite med exempel och hjälp under 30 dagar.

 

AGENDA 

09:00-09:15       Presentation av deltagare

09:15-10:00       Vad är ett projekt och hur organiseras det?

10:00-10:15       Kaffepaus

10:15-11:00       Ett projekts livscykel: Från initiering till avslut

11:00-12:00       Projektets roller: Vem gör vad?

12:00-13:00       Gemensam lunch med nätverkande

13:00-13:45       Leveransorienterat projektarbete: Leveranstid, omfattning, budget/resurs,

                             kvalitet, risk, ändringshantering

13:45-14:30       Praktisk Övning: Definiera ditt projekts leveranser

14:30-14:45       Kaffe

14:45-15:30       Praktisk Övning: Status rapportera ditt projekt

15:30-16:15       Praktisk Övning: Ändringshantering

16:15-16:30       Summering

 

Datum för kursen.
Vi har prel.bokat torsdag den 26 maj för denna kurs

 

Pris för kursen
Priset beror på hur många deltagare som anmäler sig men vi måste ha minst 5 deltagare och då är priset under 4.000 kr exkl. oms men inkl. kursmaterialet. Max 10 deltagare på denna kurs.

 

Anmälan
Anmäl dig på länken ovan.

 

Valentino Berti
IAMCP Kansli 
0703-541656
valentino.berti@vebeit.se

 

 

Ann-Charlotte Båth
Visuell Planering (rep från utbildaren)

ann-charlotte.bath@visuellplanering.se

 

 

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal