Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
SWEDEN: HUR SAMVERKAR LEVERANTÖRER MED PARTNERS?
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

4/6/2016
When: Wednesday, April 6, 2016
08:15 - 09:30
Where: Microsoft Akalla
Finlnadsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

HUR SAMVERKAR LEVERANTÖRER MED SINA PARTNERS?

Denna morgon har IAMCP bjudit in Mikael Ramnö och Anders Bergström från Antoma som är ett kosultföretag med mycket erfarna marknadskonsulter och som hjälper partnerföretag att välja rätt GO-TO-MARKET-modell.

Denna föreläsning kompletterar den som Radar Group gav på årsmötet den 16 mars och som handlade mer om hur kunddrivna trender påverkar leverantörs- och partnerledet. 

Antomas infallsvinkel är hur tillverkare resonerar kring digitalisering (de genomförde en undersökning senhösten 2015) och hur man ser på samspelet med sina partners (t.ex IAMCP-medlemmar). Hur aktivt har tillverkarna tagit vara på digitaliseringens möjligheter, har det skapats ekosystem där tillverkare och partners samverkar för att möta den alltmer digitala B2B-kunden? Finns förändringsviljan och kompetensen? Detta är exempel på frågor som Antoma har ställt i deras undersökning som de under föreläsningen kommer presentera svar på!

De kommer också ta tillfället i akt för att tala om den nya moderna sälj- och marknadsprocessen som IAMCP-medlemmar måste anamma för att vinna kunder framöver - att möta kunderna digitalt likväl som i fysiska möten! Detta pass är superhett - och är egentligen värt sitt egna forum, men vi tänkte ge lite korta tankeställare vad som sker och varför det är viktigt att styra om sin egna GO-TO--market strategi.

 

AGENDA

08:15 Frukostfralla
08:30 Presentation ("minuten") av deltgarna
08:40 Anders Berglund från Antoma föreläser
09:30 ca slut

 

Välkommen med din anmälan via länken ovan.

 

Valentino Berti
IAMCP
Valentino.berti@vebeit.se
0703-541656

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal