Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: Juridiken kring Dataskydd och incidentrapportering
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

1/29/2016
When: Fredag 29 januari 2016
08:30 - 10:00
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
Sweden
Contact: Valentino Berti / Lennart Johansson
Valle 0703-541656 / Lennart 0735001040


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

JURIDIKEN KRING EU´S DATASKYDD, SAFE HARBOUR OCH IT-INCIDENTHANTERING

Vi fortsätter nu vår serie inom Cloud Platform Forum och på agendan för denna dragning står juridik. Under hösten har vi uppmärksammat att det mer frekvent dyker upp frågor om den juridiska aspekterna när vi använder oss av tjänster såsom Azure. Det kan röra sig om frågeställningar om hur vi som partners till Microsoft ska förhålla oss till de nya avtal som Microsoft tar fram till förändringar i lagar på nationell såväl som på EU nivå och som direkt, eller indirekt, påverkar vårt sätt att göra affärer.

Vi har därför nöjet att få bjuda in Malin Edmar som under flera år varit anställd som jurist på Microsoft Corp. i Redmond och som är väl insatt i vilka frågeställningar och utmaningar man brottas med inom produktledningarna när man tar fram nya avtal. Malins erfarenhet inom området är i detta sammanhang att betrakta som unik och missa inte därför detta speciella  tillfälle att få en inblick direkt ifrån källan

 

Föreläsningen kommer att behandla:

 

 • Vad handlar Dataskyddsförordningen om? Vad innebär den för IT-bolag? När blir den lag i Sverige?
 • Hur kan IT-bolagen förbereda sig för Dataskyddsförordningen? Måste man göra någonting?
 • Vad gäller för personuppgifter som överförs mellan EU och USA när Safe Harbor-principerna inte längre gäller? Hur påverkar det vårt IT-bolag? Behöver vi bry oss om i vilket land vårt hostingbolag har våra kunders personuppgifter?
 • Hur har Microsoft Corporation hanterat personuppgifter mellan EU och USA?

   

  9.15 ca Microsoft Cloud Solution Provider program (CSP). Malin Edmar går igenom avtalet för CSP och diskuterar de viktigaste bitarna med programmet.

  • Hur fungerar CSP-programmet?
  • Hur kan vi bygga på våra egna tjänster på CSP?
  • Vilken ansvarsfördelning gäller inom ramen för CSP?


VÄLKOMMEN 

Valentino Berti
0703-541656

Valentino.berti@vebeit.se 

 

Lennart Johansson
Agendaansvarig Cloud Platform Forum
073-5001040

Lennart.johansson@cloudfactor.eu

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal