Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
AZURE och SLUTKUNDSAVTAL
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/23/2015
When: Endast för intresseanmälan
Troligen mot slutet av september 2015
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Presenter: CM-juridik


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 WORKSHOP: AZURE och SLUTKUNDSAVTAL

23 september 13.00 - 17.00 hos Microsoft i Akalla

Detta är en halvdags workshop i IAMCPs regi och med jurister från CM-juridik som workshopledare/föreläsare.

 

Användning av tjänsten Microsoft Azure reser ett antal intressanta frågeställningar att fundera kring och ta ställning till.

Vad är skillnaden om man som Microsoftpartner tillhandahåller mjukvara, plattform och/eller infrastruktur som tjänst ur ett juridiskt perspektiv?

 

Vilka olika parter är delaktiga i dessa olika upplägg?

 

Vilka krav ställs det på en Microsoftpartner i dessa sammanhang där man är kontaktpunkt gentemot slutkunden men inte ansvarig för all produktion?

 

Vilket ansvar har en Microsoftpartner och vad bör man friskriva sig ifrån?

 

IAMCP har engagerat jurister från CM-juridik med erfarenhet av återförsäljning/partnerskap och av Microsoft som plattformsleverantör.

 

En avgift kommer att utgå  men kommer att hållas så låg som möjligt.

 

Agenda, eftermiddag 13.00 - 17.00

Plats: Microsoft Akalla

 

*  Dragning med utgångspunkt ifrån de frågeställningar som reser sig i samband med tjänsten Azure,

 

*  Gemensam diskussion utifrån givna case – här kan deltagarna gärna i förhand skicka in egna erfarenheter och frågeställningar.

 

*  Handfasta tips och råd kring hantering av aktuella frågeställningar.

 

Summering

Summering av dagen sker utifrån vad som diskuterats och vilka tips och råds som getts.

  

Villkor:

Anmälan är bindande men kan överföras till annan deltagare.
Pris: Max 3.500 kr exkl, moms för IAMCP-medlemsföretag, lägre pris om fler än 10 deltagare

         Icke medlemsföretag betalar 4.500 kr.
Lokal: Microsoft Akalla
Senaste datum för anmälan: 11 september 2015. OBS, begränsat med paltser

 

 

 

Valle Berti
IAMCP Kansli,
0703-541656
Valentino.berti@vebeit.se

 

Lennart Johansson
IAMCP Cloud Lead
Lennart.johanson@cloudfactor.eu

  

 

 

 

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal