Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden IAMCP ÅRSSTÄMMA 2015 i Stockholm
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
Sweden IAMCP ÅRSSTÄMMA 2015 i Stockholm

3/18/2015
When: Onsdag 18 mars
15.00 - 17.00
Where: ENFO ZIPPER
Upplandsgatan 7
Stockholm
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 IAMCP Sweden FÖRENINGSSTÄMMA 2015

Välkommen att anmäla dig till IAMCP Sweden Chapters årsstämma 2015, onsdagen den 18 mars kl.15.00

OBS. Du behöver inte vara inloggad för att registrera dig

I år håller vi till hos medlemmen Enfo Zipper på Upplandsgatan 7 i Stockholm.

I stora drag ser agendan ut som följer:

14.45 Samling
15.00 Välkommen och presentation av alla deltagare
15.15 Sara Kullgren, chef Microsoft DX , föreläser om samarbetet mellan DX (Developer Experience) och partners samt om
          Microsofts innovationsprogram (häftiga mjukvaror och prylar som sticker utanför Office paketet ...)
16.00. Kort bensträckare
16.10 Årstämma enligt dagordning nedan
17.00 Avslutning med efterföljande mingel, dryck och tilltugg för dem som vill och kan. Ett utmärkt tillfälle att lära känna
          kollegor i samma bransch.

 

Notera att punkter under Övriga frågor måste föranmälas minst 1 vecka innan mötet för att de garanterat skall kunna tas upp.

Valberedningen kan kontaktas via
Lotta Båth, lotta.bath@live.se eller Ove Bristrand, ove@netintegrate.se

Dagordning årsstämma IAMCP Sweden Chapter 2015-03-18

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse 2014

8. Årsredovisning 2014

9. Revisionsberättelse 2014

10. Beslut om att fastställa årsredovisningen

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

12. Valberedningens rapport

13. Val av styrelseledamöter

a. Namngiven ordförande, Val på två (2) år

b. Namngiven vice ordförande Val på ett (1) år

c. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år

14. Val av revisorer (2 st, ordinarie samt suppleant) Val på ett (1) år

15. Val av kommande års valberedning (2 st) Val på ett (1) år

16. Övriga frågor

 

Välkommen med din anmälan!

 

Styrelsen för IAMCP 2014

Valentino Berti
Lennart Johansson
Magnus Larson
Agneta Lindström
Bo Bauhn
Carl Tönseth
Monika Christensson
Erkki Svensson

 

 

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal