Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden MALMÖ: INTRESSEANMÄLAN AVTALSKURS
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

3/17/2015
When: 17 mars
1:00 PM
Where: Malmö
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

INTRESSEANMÄLAN FÖR:

ATT SKRIVA AVTAL MOT SLUTKUND GÄLLANDE MICROSOFT MOLNTJÄNSTER

 

Att vara Microsoftpartner innebär att du är del av en avtalsrelation med flera parter. Detta ställer krav på avtalsparterna bl.a. vad det gäller förståelsen för din egen roll i helheten samt reser en del viktiga frågeställningar som behöver besvaras.

  • Var går gränssnitten mellan parternas ansvar?
  • Vilka skyldigheter och rättigheter har du gentemot Microsoft?
  • Vad bör du ha i åtanken när du tar fram ett slutkundsavtal? 
  • Utveckling, förvaltning och support – ställs situationen i en annan dager då?
  • Vilken lagstiftning måste du ta höjd för?

    Dessa frågor kommer att diskuteras vid en halvdags workshop tisdagen den 17 mars mellan 13.00 – 17.00 i Malmö.

 

 

Agenda

Workshopen inleds med att diskutera de olika parternas roller och vi går då in lite djupare på ansvarsrollerna i trepartsrelationen mellan Microsoft, Microsoftpartner och slutkund.  

Nästa del består av gruppdiskussioner utifrån verklighetsbaserade händelser. Därefter en genomgång av de olika gruppernas reflektioner.

 

Summering av dagen utifrån en checklista som deltagarna får med sig och som kan utgöra en stomme för dina avtal.

PRIS:
Vi genomför kursen/workshopen till självkostnadspris, vi måste vara minst 8 deltagare och då är priset 3.300kr per deltagare r IAMCP-medlemmar, för företag som inte är medlemmar är priset 4.000 kr. Moms tillkommer.

EXEMPEL PÅ HÄNDELSE:
En kund abonnerar på CRM OnLIne och partnern är PARTNER OF RECORD. Partnern har gjort vissa anpassningar till CRM.
Vid ett tillfälle gör Microsoft en uppdatering av CRM OnLine som gör att anpassningen inte fungerar längre. Kunden ringer sin Partner Of record för support. Vad säger avtalen mellan dessa tre parter?

 

Välkommen med din anmälan.

 

Valentino Berti
IAMCP
0703-541656

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal