Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
SKRIVA AVTAL MOT SLUTKUND GÄLLANDE MICROSOFT MOLNTJÄNSTER
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/3/2014
When: Onsdag 3 september
13.00 - 17.00
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla, Konf.rum AKADEMIEN 
Sweden
Presenter: Christina Arrhult Björk och Maria Nyren Ivarsson på CM Juridik
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

ATT SKRIVA AVTAL MOT SLUTKUND GÄLLANDE MICROSOFT MOLNTJÄNSTER

 

Att vara Microsoftpartner innebär att du är del av en avtalsrelation med flera parter. Detta ställer krav på avtalsparterna bl.a. vad det gäller förståelsen för din egen roll i helheten samt reser en del viktiga frågeställningar som behöver besvaras.

  • Var går gränssnitten mellan parternas ansvar?
  • Vilka skyldigheter och rättigheter har du gentemot Microsoft?
  • Vad bör du ha i åtanken när du tar fram ett slutkundsavtal? 
  • Utveckling, förvaltning och support – ställs situationen i en annan dager då?
  • Vilken lagstiftning måste du ta höjd för?

    Dessa frågor kommer att diskuteras vid en halvdags workshop onsdagen  den 3 september mellan 13.00 – 17.00.

Agenda

Workshopen inleds med att diskutera de olika parternas roller och vi går då in lite djupare på ansvarsrollerna i trepartsrelationen mellan Microsoft, Microsoftpartner och slutkund.  

Nästa del består av gruppdiskussioner utifrån verklighetsbaserade händelser. Därefter en genomgång av de olika gruppernas reflektioner.

 

Summering av dagen utifrån en checklista som deltagarna får med sig och som kan utgöra en stomme för dina avtal.

PRIS:
Vi genomför kursen/workshopen till självkostnadspris, vi måste vara minst 7 deltagare och då är priset 2.700 kr per deltagare r IAMCP-medlemmar, för företag som inte är medlemmar är priset 3.300 kr. Moms tillkommer.

EXEMPEL PÅ HÄNDELSE:
En kund abonnerar på CRM OnLIne och partnern är PARTNER OF RECORD. Partnern har gjort vissa anpassningar till CRM.
Vid ett tillfälle gör Microsoft en uppdatering av CRM OnLine som gör att anpassningen inte fungerar längre. Kunden ringer sin Partner Of record för support. Vad säger avtalen mellan dessa tre parter?

 

Välkommen med en anmälan, vi har tyvärr begränsat med platser.

 

Valentino Berti
IAMCP
0703-541656

 

 

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal