Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
HUR AVTALAR MAN MED KUND AVSEENDE MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER?
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

9/10/2013
When: Tisdag 10 september
08.15 - 10.40
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti, ordförande för partnerförenignen IAMCP (www.iamcp.se)
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  


HUR AVTALAR MAN MED KUND AVSEENDE MICROSOFTS MOLNTJÄNSTER?

Välkommen till ett frukostmöte arrangerat av IAMCP SWEDEN där vi denna morgon skall diskutera vilket ansvar och befogenhet man har som partner när man återförsäljer Microsofts molnettjänster.

Microsoft har ett direktavtal med slutkunden avseende molnet-tjänster såsom Office 365 samt CRM Online. Samtidigt finns ett partneravtal mellan Microsoft och den återförsäljande partnern och slutligen (och troligen) så har partnern också ett avtal med slutkunden, speciellt om man har gjort anpassningar i t.ex. Sharepoint Online eller CRM Online.

Nu är Microsofts molnettjänster en av de driftsäkraste på marknaden men vad har man som partner för ansvar och skyldighet om det uppstår en driftstörning i molntjänsten som gör att kunden inte kommer åt sina data i molnet?

Med detta seminarium vill vi ta upp frågan och samtidigt ge Microsoft möjligheten att klargöra för oss partners hur de ser på ansvar/skyldighetsfrågan.

Två jurister från CM juridik ger sin syn på vad molnetavtalet med Microsoft säger samt hur man som partner bör avtala med sin slutkund så att det är klart för kunden vilket ansvar som åligger partnern respektive Microsoft.


Agenda

 

08.30 Frukostfralla  

08.45 Välkommen till IAMCP (Valentino Berti, IAMCP) 

08.55 Introduktion samt bakgrund till detta seminarium
           (Bo Bauhn, Retune AB) 
  
09.15 Partners anpassningar av CRM och Sharepoint Online,  
           (Torbjörn Petersson, Ultimate Consulting)

09.35 Molntjänstleverantörens avtalsvillkor  (Mathias Strand, Microsoft)

09.55 Vilka fundamentala villkor måste vara med i Microsoftpartners avtal med slutkund?
           Vilka olika roller har en Microsoftpartner?  (CM juridik)
  

10.20 Vad finns det för avtalserfarenheter internationellt avseende molnettjänster? 
            (Lennart Johansson, SineQra)

10.40 Slut

 

 

Anmälan sker genom att du klickar på REGISTER-länken ovan.


Välkommen med din anmälan.

 

Valentino Berti
IAMCP

CM Juridik är ett litet effektivt konsultbolag som strävar hårt för att supporta ditt mål - att maximera och skydda företagets ekonomi och uppbyggda värden. Det gör de genom att tänka nytt och vara en affärsmässig part, lika mycket som en juridisk. Vi som driver CM Juridik är Christina Arrhult Björk och Maria Nyrén Ivarsson - bägge seniora konsulter.
Under åren har vi byggt kompetens och erfarenhet i några av näringslivets allra tuffaste miljöer, bl.a. inom Kinneviksgruppen. It – och telekom är en av CM Juridiks specialområden
.

Mathias Strand är Microsoft Sveriges affärsjurist.

Bo Bauhn, Torbjörn Petersson och Lennart Johansson är partners och IAMCP-medlemmar.

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal