Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM: HUR PÅVERKAS CHEFER AV ATT HA DISTANSARBETANDE ANSTÄLLDA?
Tell a Friend About This EventTell a Friend
FRUKOSTMÖTE STOCKHOLM: HUR PÅVERKAS CHEFER  AV ATT  HA DISTANSARBETANDE ANSTÄLLDA?

6/25/2013
When: Frukostmöte
8:00 AM
Where: Software One
Knarrarnäsgatan 7
KISTA 164 40
Sweden
Contact: Valentino Berti


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

Frukostmöte Stockholm: HUR PÅVERKAS CHEFER  AV ATT  HA DISTANSARBETANDE ANSTÄLLDA?

IAMCP Sweden och medlemmen Software One bjuder in till en frukostföreläsning av två civilekonom- studenter (Therése Söderholm och Nathalie Utahs), som har skrivit en uppsats som handlar om hur chefer påverkas av att ha distansarbetande anställda.

De har bland annat undersökt om chefers arbetsbörda och om deras trivsel på arbetet påverkas av att ha distansarbetande anställda. Så långt pekar resultatet på att distansarbetande anställda inte påverkar cheferna i så stor utsträckning. Detta så länge cheferna själva känner att de får bestämma över hur deras medarbetare ska distansarbeta. Ytterligare har de sett att teknologin spelar en avgörande roll för hur cheferna uppfattar sin arbetssituation. Teknologin möjliggör till en viss grad att cheferna inte upplever att kommunikationen med sina anställda påverkas. Dock ansåg de flesta av de intervjuade cheferna att den sociala aspekten av arbetet är viktigt och därför vill cheferna i viss mån även ha den anställde på plats på kontoret.

Deras målgrupp för denna undersökning är organisationer som tillämpar distansarbete i sin dagliga verksamhet samt de organisationer som överväger att använda sig av distansarbete.

Kom och lyssna på detta viktiga ämne då distansarbete är något som är aktuellt i och med teknikens framväxt. Distansarbete är något som blir allt mer vanligt, det är inte längre självklart att man som anställd behöver utföra sitt arbete på kontoret. Den forskning som finns tillgänglig om distansarbete är idag begränsad i den mån att man inte har studerat hur cheferna påverkas av att ha anställda som distansarbetar. Därför är kunskapen om hur cheferna påverkas även den begränsad.

AGENDA

08.00 Software One bjuder på frukost
08.30 Minuten: Kort presentation av alla deltagare

08.40 Software One hälsar välkommen och ger en kort företagspresentation
08:50 Föreläsning om chefers uppfattning om distansarbete
09:30 ca, SLUT

 

Välkommen

Valentino Berti
IAMCP
valentino.berti@vebeit.se
0703-541656

 

 

Software One
Ira Kolehmainen
ira.kolehmainen@softwareone.com
 


 

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal