Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
IAMCP SWEDEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Tell a Friend About This EventTell a Friend
IAMCP SWEDEN EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

12/6/2012
When: 12/6/2012
Torsdagen 6 december 15.00 - 16.00
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
AKALLA, Konferensrum ARTISTEN 
Sweden
Contact: Valentino Berti


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I IAMCP SWEDEN

Torsdagen den 6 december 2013, kl. 15.00 – 16.00

Medlemmarna i föreningen IAMCP Sweden kallas härmed till en extra föreningsstämma för att behandla två ärenden som berör stadgeändringar.

En röst per medlemsföretag (dock är flera från samma företag välkomna även om ni bara räknas som EN röst).

Ärende 1:
Styrelsens förslag till stadgeändringar rörande medlemsavgifter för 2013 är enligt följande:

Medlemsföretag med 1 – 10 anställda, 1.500 kr, ingår 1 kontaktperson
Medlemsföretag med 11 – 50 anställda, 4.500 kr, ingår 3 kontaktpersoner
Medlemsföretag med fler än 50 anställda, 7.500 kr, ingår 4 kontaktpersoner
Ytterligare kontaktperson, 1.000 kr/år

Ärende 2:
Styrelsens förslag till stadgeändring rörande möjlighet till närvaro via Internet vid möten som kräver medlemsomröstning.

Bakgrund till ärende 1.
År 2008 lade den gamla IAMCP-styrelsen grunden till vad vi idag kallar IAMCP 2.0

Då beslöts bl.a. att tillsätta en operativ resurs för att på halvtid driva föreningen vidare mot tillväxt och ökad medlemsnytta. Detta uppdrag tillföll undertecknad som passande nog redan var vald till ordförande.
Idag är IAMCP Sweden den största IAMCP föreningen i Microsofts eko-system och flera andra IAMCP-föreningar och Microsoft-chefer har varit i kontakt med oss för att lära och se hur vi har gjort.

Eftersom aktiviteter är kopplade till finansiella resurser beslöts att för år 2009 gällde nya medlemsavgifter:
Medlemsföretag med 10 eller färre anställda betalar 1.200 kronor/år och får EN kontaktperson
Medlemsföretag med fler än 10 anställda betalar 3.500 kr/år och får TRE kontaktpersoner.
Registrering av fler kontaktpersoner faktureras med 850 kr/år

Nuläge
De senaste 4 åren har medlemsavgifterna legat stilla men de interna och externa aktiviteterna har ökat. Detta år (2012) har IAMCP hittills planerat 37 medlemsaktiviteter varav 34 har genomförts. IAMCP har etablerats på den svenska IT-marknaden och representerar dig som partner i sammanhang såsom Arbetsförmedlingens Nationella IT-råd, IT&Telekomföretagens Kompetensråd och givetvis i Microsoft-sammanhang.

IAMCP har bidragit till att starta YH-kurser i Sharepoint och C# och har tillsammans med några medlemmar varit referens till YH-utbildare som har ansökt om fler Microsoft-inriktade YH-kurser.
IAMCP är också språkrör för hela partnergemenskapen när journalister vill ha kommentarer.

Framtid
Ökade aktiviteter kräver större finansiella muskler. Då föreningen har samma medlemsavgift sedan 4 år tillbaka finns bara två alternativ:

1. Dra ner eller bromsa in på aktiviteter

2. Anpassa medlemsavgifterna så vi kan växa till IAMCP 3.0


Föga förvånande valde styrelsen vid extra styrelsemöte att rekommendera medlemmarna att gå vidare mot IAMCP 3.0.
Med de ändrade medlemsavgifterna kan vi bättre genomföra följande:

A. Fler events i regionerna Norr, Syd, Sydost och Väst.

B. Kunna satsa på att rekrytera fler partnerföretag

C. Starta marknads- och säljprojekt med medlemmar och ha tid och råd att ro dem iland
(du som var med i ”Digitale säljaren” samt ”Molnetmässan” vet vad vi menar).

D. Vara en påverkande faktor i olika organisationer, både privata, statliga och kommunala. Alltid driva ärenden i medlemmarnas syfte.

E. Slutligen en viktig faktor: Att inte vara alltför beroende av Microsofts finansiella stöd då vi befinner oss mitt i stora marknadsförändringar (Molnet, Konsumentinriktning, Översyn av affärsmodeller mm.) och IAMCP behöver vara fria att påverka och föra medlemmarnas talan i dessa frågor.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2013 är således följande:

Medlemsföretag med 1 – 10 anställda, 1.500 kr, ingår 1 kontaktperson
Medlemsföretag med 11 – 50 anställda, 4.500 kr, ingår 3 kontaktpersoner
Medlemsföretag med fler än 50 anställda, 7.500 kr, ingår 4 kontaktpersoner
Ytterligare kontaktperson oavsett storlek, 1.000 kr/år och person.

Då IAMCP är medlemsstyrt krävs att minst 5 medlemmar och 2/3 av styrelsen är närvarande vid en extra föreningsstämma. För att en ändring skall vinna laga kraft krävs att minst 2/3 av deltagarna röstar för det.
En redogörelse för stadgeändringen jämte kallelse skall tillgängliggöras alla medlemmar senast två veckor före mötet.

VÄLKOMMEN!

 

Styrelsen genom

Valentino Berti
Ordförande

Styrelsen består av:
Valentino Berti, ordförande, VEBE IT-MANGEMENT/MSEmploy, 0703-541656
Christer Schultzén, kassör, Crisma Konsult, 0705-13 76 02
Mikael Freidlitz, vice ordf, 0761-155166
Monika Christensson, region Syd, 0709-518109
Carl Tönseth, utbildningsansvarig, Lumagate, 0735 101333
Marcus Isberg, IT-Medlarna, 0708-38 37 38

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal