Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
IAMCP PARTNER LEADSCENTRAL
Tell a Friend About This EventTell a Friend
IAMCP PARTNER LEADSCENTRAL

12/31/2011 to 6/30/2012
When: Under våren 2012
Where: Intresseanmälan
Contact: Valentino "Valle" Berti


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

IAMCP PARTNER LEADSCENTRAL - DEN DIGITALE SÄLJAREN

 

På denna sida kan du anmäla ditt intresse att medverka vid nästa steg för genomförandet av ett pilotprojekt där IAMCP och företaget RELATION & BRAND utvecklar en leads management central som håller read på dina affärsmöjligheter, automatiskt förädlar dem genom att följa och mäta kundens aktiviteter, samt att hålla leadet "varmt" tills en säljare kan ringa och ta avslut.

 

1. I all marknadsföring och försäljning är det viktigt att mäta effekten av aktiviteter och veta vad de kostar.

2. För många företag är det svårt att mäta vad en marknadsaktivitet ger och speciellt för dem som arbetar via ÅF-kanalen.


3. Kan vi som partners till Microsoft visa vad deras kampanjer ger för resultat och ge dem återkoppling kommer vi få fler leads av dem.


4. Managering av lead fram till ett läge då en säljare kan ringa och få ett avslut måste automatiseras för att sänka säljkostnaden och undvika manuella rutiner som oftast burkar vara anledningen till varför processer inte fungerar i alla lägen.


5. RELATION & BRAND är ett företag som har hjälpt IAMCP förut och som kan utveckla en sådan ”motor” som ser till att leads tas omhand, håller dem varma, mäter värdet och återkopplar till personer som har intresse i att få återkoppling.


6. RELATION & BRAND kan skapa en sådan motor, de har erfarenhet av digital sälj- och marknadsföring men OBS! de skapar inte själva leadet, den måste komma från olika aktiviteter som vi själva eller Microsoft genomför.


Partner Leadscentral:

Gemensam partnerlösning för hantering och distribuering av Microsoftrelaterade leads ut till partners. Lösningen syftar till att samla leads för matchning mot rätt partner. När leadet fördelats bekräftar partnern att man tagit emot leadet och inom bestämda tidsperioder återrapportera utfallet.

Genom att bygga in intelligens i leadscentralen kan man förfina matchning mot rätt partner, bygga rating per leads baserat på om de varit lead i fler kanaler, är extra aktiv (het) m.m.

Återkoppling av utfallet av leadet hjälper till förståelse för vilka kanaler som ger bäst effekt, för att "kunna vrida på kranen" för att möjliggöra utökat inflöde av leads per lyckosam kanal.

 

3 liv:

Tanken är att premiera de partners som tar väl hand om sina tilldelade leads varför alerts, time-to-act, och återrapportering blir huvudfrågor kring hantering en av leads. Partner som "missköter" sig kring tilldelade kampanjleads riskerar att förlora "liv".

 

Egen Påverkan:

I lösningen sätts ett eget underkonto upp för respektive partner att hantera egen leadspåverkan. I detta konto hanteras de leads man fått tilldelat sig. Kontot bygger på Relation & Brands kommunikationsmotor E-generator och möjliggör egna kampanjutskick med understödjande utskicksmaterial från exempelvis IAMCP/Microsoft (exempelvis vid nya produktlanseringar i molnet).

Om ett lead svarar på en partners kampanjmail så öronmärks detta lead till den partner som distribuerade ut mailet.

Samma sak gäller trafik från egen webb där en banner exempelvis gällande en tjänst i molnet kan leda till en sajt hos Microsoft men via mätscript kan man härleda ursprung för kickback och "ägarskap" till leadet.

 

Gemensamma kampanjer:

Via exemplevis events eller köpt TM kan man öka inflödet av leads. Viktigt här är att man mäter effekten i kanalen och fördelar nya leads till de aprtner som hanterar leads effektivt och baserat p åhur mycket de gått in med i invetering. IAMCP lägger markandspengar i exmeplvis TM.kaalen och pengen partnern går in med ger rätt till X antal fördelade leads.

 

 Anmäl ditt intresse till nsäta steg via länken ovan

 

 

 

Valentino Berti

Ordförande IAMCP Sweden
0703-541656
valentino.berti@vebeit.se

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal