Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
IAMCP ÅRSSTÄMMA 2011
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

3/17/2011
When: Torsdag 17 mars 2011
3:00 PM
Where: Odd Fellow Huset i Stockholm
Västra Trädgårdsgatan 11A
(P i Gallerian, T Kungsträdgården)
Stockholm
Sweden
Contact: Valentino Berti


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

Ytterligare ett IAMCP-år har gått och det är dags för föreningsstämman
som även detta år genomförs i Odd Fellow-huset i Stockholm.

Medlemmar som är registrerade i IAMCPs medlemsregister är välkomna till Odd Fellowhuset i Stockholm (se adress ovan) torsdagen den 17 mars med start kl. 15.00. Medlemsavgiften för 2011 måste också vara betald.

Kom i tid så du blir inskriven i röstlängden.

Din anmälan måste komma senast den 14 mars 2011.

Är ni flera medlemmar (kontaktpersoner) från samma medlemsföretag är ni alla välkomna men notera att ni bara har EN röst.

Den formella stämman tar ca 1 timme med redovisning av verksamheten och ekonomin för 2010 samt val av styrelseledamöter för 2011.

Efter stämman har vi lyckats engagera framtidsanalytikern Peter Siljerud från Futurewise som skall hålla ett föredrag om hur Cloud Computing kan komma att förändra IT-branschens arbetsmarknad och tjänster.

Detta möte är endast öppet för kontaktpersoner i IAMCP-medlemsföretag som senast den 1 mars var registrerade i IAMCPs medlemsregister och vars företag har betalat medlemsavgiften.

Som avslutning på kvällen bjuder IAMCP på en middag.

Agenda

15.00 Kaffe
15.15 Årsstämman inleds enligt bifogad dagordning
16.15 Peter Siljerud presenterar Trender och tankar om framtidens IT" 

            IT mot AI - Är artificiell intelligens till slut på väg att hända?
            Molnkraft - Var kommer intelligensen att finnas i framtiden?
            Den mobila revolutionen  - Vilken relation har allt smartare mobiler och plattor till molnet?
           Ultratransparens  - Vad innebär större tillgänglighet av all data?


17.00 Middag serveras

 

Välkommen!

IAMCP Sweden

Styrelsen genom ordförande Valentino Berti

 

Dagordning årsstämman:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigen sammankallat
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2010
8. Årsredovisning 2010
9. Revisionsberättelse 2010
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Justering av föreningens stadgar
13. Valberedningens rapport
14. Val av styrelseledamöter

  1. Namngiven ordförande. Val på två (2) år
  2. Namngiven vice ordförande Val på ett (1) år.
  3. Namngiven kassör Val på två (2) år.
   (Kassör väljs på två år och val skedde vid årsstämman 2010 varför val på denna funktion ej sker vid årsstämman 2011)
  4. Övriga styrelseledamöter

15. Val av revisorer
16. Val av kommande års valberedning
17. Övriga frågor

EVENT PHOTOS
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal