Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Stockholm: Frukostmöte med Kristina Askstedt, Microsoft
Tell a Friend About This EventTell a Friend
Stockholm: Frukostmöte med Kristina Askstedt, Microsoft

2/8/2011
When: Tisdag 8 februari
8:00 AM
Where: Microsoft i Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti (IAMCP)


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

"Molnetmöte" med Kristina Askstedt på Microsoft

 

Kristina är Affärs- och Marknadsdirektör på svenska Microsoft och denna morgon,
som ett rundabordssamtal, har vi ”Microsoft, Molnet och Partnern” i fokus.

Vi skall inte diskutera produkters funktionalitet eller teknik utan snarare fokusera på
vilka mått och steg som måste tas av både Microsoft och partnerföretagen för att på
ett säkert och för båda parter lönsamt sätt förflytta affärerna till molnet.

Hur ser partnerrelationen ut i framtiden, vilka förväntningar har Microsoft på partnerledet
och vilka krav har partnerledet på Microsoft?

Skicka gärna in en eller flera frågor i förväg till mig så skall jag vidarebefordra dem till Kristina.

Platserna är tyvärr begränsade, vi sitter på plan 7 och där får max 18 personer plats.

Detta är ett ypperligt tillfälle att få diskutera med Kristina om Cloud Computing och dess
möjligheter och ett första led där IAMCP stämmer träff med Microsofts högsta ledning.

AGENDA

08.00 Frukostfralla, kaffe, the serveras
08.20 Presentation i max 1 minut av deltagare
08.40 Samtal kring Molnet, partnerskap och affärer
09.30 Slut

 

Välkommen!

Valentino Berti
Ordförande IAMCP

Kristina Askstedt
Microsoft

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal