Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
SWEDEN; ÅRSMÖTE IAMCP + AI-FÖRELÄSNING
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
SWEDEN; ÅRSMÖTE IAMCP + AI-FÖRELÄSNING

3/15/2018
When: Torsdag 15 mars
Föreläsning 15.00, Årsmöte 16:00
Where: Microsoft
Finlandsgatan 30
Akalla
Sweden
Contact: Valentino Berti
0703 541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

SWEDEN; ARTIFICIELL INTELLIGENS, FÖRÄNDRAR SPELPLANEN FÖR ALLA
15.00 - 16.00

ÅRSMÖTE FÖR FÖRENINGEN IAMCP SWEDEN CHAPTER
16:15 - 17:15


AI-föredraget

Under de senaste åren har det pratats flitigt om digitaliseringen. Det som istället kommer att dominera diskussionen de kommande åren är artificiell intelligens.

Artificiell intelligens, AI, håller på att förändra allt. Sannolikt bevittnar vi just nu det mest dramatiska teknikskiftet vi sett under de senaste fyrtio åren. Det är svårt att se någon bransch som AI inte kommer att förändra. Vladimir Putin, Rysslands president, går så långt som att säga att den som blir ledande inom detta område kommer att bli världens härskare.

Som en följd måste svenska organisationer och företag bättre förstå detta centrala skifte. De som är tidigt ute kan som vanligt få ett försprång jämte andra.

Peter Siljerud, AI-expert och framtidsforskare med en rad utbildningar inom AI bakom sig, har tagit fram ett rykande hett föredrag om artificiell intelligens. Målet är att förklara vad som händer inom detta komplexa område på ett lättbegripligt sätt. Frågeställningar som föredraget tar upp:

• Varför slår AI igenom just nu?
• Vilka inspirerande exempel finns det inom olika branscher?
• Vad innebär AI – egentligen?
• Vilka blir konsekvenserna?
• Vilka möjligheter och hot finns det?
• Hur kan ni förbereda er för att möta skiftet?

Planerar ni en kick-off, konferens eller ett kundevenemang har ni nu chansen att ta del av det senaste inom detta högintressanta område. Det är dags att ta steget in i framtiden, det är dags att förstå AI.
                                                        ___________________________________________________

Peter Siljerud är civilingenjören som blev framtidsforskare, och som dessutom är utbildad inom AI. På fritiden bygger han neurala nätverk och laborerar med deep learning.

Peter är en erfaren och internationellt uppskattad talare som har inspirerat över 35 000 personer genom åren. Peter har tidigare utsetts till en av Sveriges mest kreativa personer av IDG. Han har skrivit två böcker: 100 trender – din guide till framtiden och Bryt normerna – allt du lärt dig om arbetslivet är fel.

=====================================================================================================

IAMCP SWEDEN CHAPTER - ÅRSMÖTE 2018

16.15 - 17.15

Årsmötet är det tillfälle då medlemmarna kan bestämma hur ledningen för föreningen skall se ut samt få inblick i föreningens ekonomi och verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret.

Dagordning publiceras strax

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse 2017
8. Årsredovisning 2017
9. Revisionsberättelse 2017
10. Beslut om att fastställa årsredovisningen
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Uppdatering av föreningsstadgarna
13. Valberedningens rapport
14. Val av styrelseledamöter
      a. Namngiven kassör på 2 år
      b. Namngiven vice ordförande på ett (1) år
      c. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år
15. Val av revisor, val på ett (1) år
16. Val av kommande års valberedning , Val på ett (1) år
17 Mötets avslutande
18. Övriga frågor

Efter årsmötet finns tid för lite mingel, dryck och tilltugg.


Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal