Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden; Hur man som leverantör ska förhålla sig till säkerhetsskydd vid avtal med myndigheter
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
Sweden; Hur man som leverantör ska förhålla sig till säkerhetsskydd vid avtal med myndigheter

11/30/2017
When: Torsdag 30 november
08:30 - 10:00
Where: Microsoft, lokal Hamngatan (msevent02tj)
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Contact: Mats Hultgren
070 918 30 79


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

 

Hur man som leverantör ska förhålla sig till säkerhetsskydd vid avtal med myndigheter.

 

Vårt samhälle digitaliseras i allt större omfattning och denna ökande informationsmängd måste även fortsättningsvis kunna hanteras med krav på Informationssäkerhet och Säkerhetsskydd hos våra myndigheter och andra statliga inrättningar.

Det är inte bara en fråga om Sveriges säkerhet utan även en förtroendefråga för medborgarna och omvärlden.

 

En ny lagstiftning för Säkerhetsskydd kommer sannolikt 2019 där Säkerhetsskyddsområdet utökas kraftigt, nuvarande lag är från 1996.

 

Att som leverantör arbeta med kunder som lyder under säkerhetsskyddslagen är inte något som skall tas lätt.

Det gäller att vara påläst och införstådd för att bäst kunna hjälpa sin kund (inte räkna bort sig) och förbereda sin egen organisation på vad detta innebär.

 

Att arbeta under krav på Säkerhetsskydd behöver dock inte vara så svårt som många tror.

 

Målgrupp:

Beslutsfattare samt säkerhetspersonal hos leverantörer som arbetar med avtal där krav på Säkerhetsskydd ingår.

 

Syfte:

Detta frukostseminarie ger en förståelse för de utmaningar och krav som kommer med att arbeta under ett Säkerhetsskyddsavtal (SUA) åt en myndighet eller annan statlig inrättning.

 

Uppmaning:

Det är bra om ni som deltagare redan nu förbereder frågor att ställa under mötet avseende Säkerhetsskydd.

 

Föreläsare:

Bertil Bergkuist

IT-Säkerhetssamordnare
Trafikverket

 

Mats Hultgren
Säkerhetsrådgivare 

Addlevel AB

 

 

För frågor om anmälan,

lokal och logistik kontakta

Valentino Berti, IAMCP kansli
info@iamcp.se
0703 541656

 

 

more Calendar

8/23/2018
IAMCP DK: Netværksmøde Hellerup

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal