Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: IAMCPs första möte med systemutvecklare
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

11/9/2016
When: Onsdag 9 november
08:15 (frukost) - 09:30
Where: Active Solution
Kungstensgatan 23A
In genom portalen, direkt till höger
Stockholm 113 57
Sweden
Contact: Kjell Svanström
0703 281730


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

  

Första mötet med IAMCP intressegrupp för systemutveckling

Välkommen till detta första möte med Microsoft partners som arbetar med systemutveckling.
Detta är det första mötet som SIG ISV/SI  (Speciell IntresseGrupp för Independent Software Vendor / System Integrator) arrangerar för IAMCPs medlemmar.

 

Vi kommer att ha olika teman vid våra framtida möten så därför är det extra viktigt att du försöker deltaga på detta första möte för vi har en punkt på agendan där vi frågar vilka frågeställningar du anser att vi skall diskutera mellan oss partners och med Microsoft.

Nedan ser du förslag på agenda för det första mötet som vi håller hos IAMCP-medlemmen Active Solution.

Då IAMCP har som delmål att öka samarbetet mellan Microsofts partners är du välkommen redan strax efter kl 08.00 så vi bjuder på frukost och du får tillfälle att mingla med nya och gamla partnerkollegor.

 

Förslag på Agenda:

 

08:00 Frukostmacka och mingel hos Active Solution

 

08:30 Introduktion av Microsoft hur CSP-partneravtalet fungerar för mjukvaruutvecklande partners.
         CSP (Cloud Service Provider) är en partnerfrom som tar allt mer mark inom Microsoft ekosystem.

          Som hostingpartner är det hyggligt tydligt att få in CSP i sin befintliga affärsmodell (även om CSP i sig
          kan ha sina utmaningar att förstå) men hur skall en ISV / SI kunna utnyttja CSP på bästa sätt.

08:50 Rundabordsamtal:

DevOps – I och med molnet som plattform och allt högre förväntningar på leveranstakt har helt nya arbetsmetoder vuxit fram
för 
utvecklare. 

Förutom utvecklingsdelen (Dev) måste leverans, förvaltning, övervakning, drift och support hanteras (Ops).

.

Frågor:
Finns rätt kompetens hos systemutvecklarna (Dev) för att klara Ops-rollen?
Skall en ISV/IS utveckla egen kompetens och organisation eller samarbeta med mer Ops-inriktade partners?
Vad är utmaningarna i resp fall?

 

09:20 Vilka frågor/ämnen skall SIG - ISV ta upp vid nästa möte?

 

09:30 Slut

 

Välkommen med din anmälan

 

Kjell Svanström
VD, Active Solution
Lead IAMCP SIG ISV/SI

 

 

Valentino Berti
IAMCP Kansli
0703-541656

Valentino.berti@vebeit.se

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal