Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
SWEDEN: IAMCP Sweden Årsmöte 2016
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
SWEDEN: IAMCP Sweden Årsmöte 2016

3/16/2016
When: 3/16/2016
3:00 PM
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Presenter: Bo Bauhn
Contact: Bo Bauhn och Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

IAMCP Sweden årsmöte 2016

Välkommen till årsmötet 2016 för alla medlemmar i föreningen IAMCP Sweden Chapter.

Vi välkomnar dig som representant för ditt företag att komma och påverka föreningens verksamhet och utveckling

.

AGENDA (uppdaterad 2016 02 23)

15.00 Välkommen med presentation av alla närvarande
15.15 Hur ser det svenska IT-landskapet ut för en Microsoft partner?
          Freddie Rinderud från RADAR GROUP föreläser om följande frågor:
          - Vilka är IT-leverantörernas utmaningar idag?
          - Varför lyfter inte timarvode när konsultlönerna går upp?
          - Hur påverkar molnet IT-marknaden avseende kompetens, säljprocess, budget?
         - Vilka andra funderingar och tips har RADAR till Microsoft partners?

     
16.15 IAMCP Sweden Chapter årsmötem dagordning enligt nedan
17.15 Slut
17.15 Dryck med enklare förtäring och mingel för de som kan och vill

 

Dagordning årsstämma IAMCP Sweden Chapter 2016-03-16

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse 2015

8. Årsredovisning 2015

9. Revisionsberättelse 2015

10. Beslut om att fastställa årsredovisningen

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

12. Valberedningens rapport

13. Val av styrelseledamöter

     (Ordförande Bo Bauhn valdes på 2 år 2015) 

a. Namngiven vice ordförande Val på ett (1) år

b. Namngiven kassör val på två (2) år

c. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år

14. Val av revisorer (2 st, ordinarie samt suppleant) Val på ett (1) år

15. Val av kommande års valberedning (2 st) Val på ett (1) år

16. Övriga frågor och motioner

 

Välkommen

Valle Berti
Infoansvarig & Kassör
valentino.berti@vebeit.se
0703-541656

 

Bo Bauhn
Ordförande

Bo.bauhn@retune.se

Lennart Johansson
Vice Ordförande

Lennart.johansson@cloudfactor.se

 

Carl Tönseth

Medlemsrekrytering
carl.tonseth@enfo.se

 

Agneta Lindström
EPG partners
agneta.lindstrom@cgi.com

Johan de Verdier
Region Göteborg &
Hosting-partners

Johan.deverdier@candidator.se

 

Monika Christensson
Region Syd

Monika.christensson@ixx.se

 

 

 

 

 

Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal