Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
Sweden: Kurs i Immateriell Rätt - IPR
View Registrations Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

12/31/2016
When: Datum ovan är ej giltigt
Datum ej bestämt, meddelas senare
Where: Microsoft Akalla
Finlandsgatan 36
Akalla
Sweden
Presenter: CM-juridik
Contact: Valentino Berti
0703-541656


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

Hur skyddar man som Microsoft Partner sin immateriella rätt - IPR?

 ENDAST INTRESSEANMÄLAN ÄN SÅ LÄNGE

Microsoft lyfter ofta fram vikten av att utveckla ett eget IPR för att öka partnerledets
möjligheter till lönsamma affärer vad gäller molntjänster. Men utveckling kan också
vara förenat med höga kostnader  och många gånger utgöra en stor del av ett företags
värde. Att skydda sina IPR är därför både viktigt och ibland till och med nödvändigt
för ett företags överlevnad. Frågor vad gäller materiella rättigheter är dock många
och snåriga, vilket är ett av skälen till att det många gånger slarvas med t.ex. riskanalys
och avtalsskrivning kring IPR.

Vad räknas då egentligen som en IPR inom IT-området och hur kan man skydda en
sådan rättighet? Vilka regler är det som styr skyddet för IPR? Är en programvara
och ett chip en immateriell rättighet? Kan man skydda en idé eller en arbetsmetod
och i så fall hur? Går det över huvud taget att skydda alla immateriella rättigheter?

Hur vet man vem som äger en IPR och var går gränssnitten mellan olika parters
IPR vid t.ex. gemensamutveckling? Hur ser man  på IPR-relaterade frågor inom
t.ex. EU och USA
?

Föreläsare kommer från en juristfirma som är erfaren med Microsoft tjänsteavtal. Kursen hålls hos Microsoft i Akalla.

 

För mer info kontakta Valentino Berti, se ovan för kontaktuppgifter.

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal