Contact Us   |   Join IAMCP   |   Sign In
Search
IAMCP FÖRENINGSSTÄMMA 2012
Tell a Friend About This EventTell a Friend
IAMCP FÖRENINGSSTÄMMA 2012

3/8/2012
When: Torsdag 8 mars
Start kl. 16.00
Where: Kistamässan
Kisragången 1
KISTA
Sweden
Contact: Valentino Berti


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

IAMCP FÖRENINGSSTÄMMA den 8 mars

 

Som medlemsrepresentant är du välkommen till IAMCPs föreningsstämma som denna gång hålls i Kistamässans lokaler.

 

Du får ta med kollegor (eller skicka som ombud) på föreningsstämman men ni har endast en röst i röstlängden.

 

Vi startar kl 16.00 prick med en föreläsning av Kristina Höök som leder oss in i Sakernas Internet eller som det heter på Engelska - Internet of things.

 


AGENDA

15.30 Registreringen öppnar
16.00 Professor Kristina Höök föreläser om "Sakernas Internet"
16.40 Föreningsstämman öppnas (se dagordning nedan)
17.30 MIddag för de som har förbokat

 

ÖVRIG INFO

 

Kristina Höök är professor i Männniska-Maskin Interaktion på Stockholms Universitet samt laboratoriechef på SICS. Hennes forskning sker i samarbete med Microsoft Research, Ericsson, Nokia, TeliaSonera och Stockholm City och är inriktad på kroppslig och känslomässig interaktion.

 

”Sakernas Internet – en konsumentorientering”

Kristina kommer att föreläsa om sakernas Internet (Internet of things på engelska) som den teknik som gör det möjligt att placera sensorer och aktörer på saker och människor och koppla dem till nätet. Detta genererar enorma mängder data som kan omvandlas till mervärde i olika tjänster.

 

DAGORDNING

Agenda årsmöte IAMCP Sweden Chapter 2012-03-08

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Prövning av huruvida årsmötet blivit behörigt sammankallat

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse 2011

8. Årsredovisning 2011

9. Revisionsberättelse 2011

10. Beslut om att fastställa årsredovisningen

11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

12. Valberedningens rapport

13. Val av styrelseledamöter

    1. Namngiven vice ordförande Val på ett (1) år
    2. Namngiven kassör Val på två (2) år
    3. Övriga styrelseledamöter. Val på ett (1) år

14. Val av revisorer (2 st, ordinarie samt suppleant) Val på ett (1) år

15. Val av kommande års valberedning (2 st) Val på ett (1) år

16. Övriga frågor

 

 

 

Styrelsen för IAMCP, genom

 

Valentino Berti

Ordförande

0703-541656

more Calendar

6/15/2018
IAMCP 'We've Got WIT' Webinar: Know Before You Go to Inspire

Online Surveys
Association Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal